Idea a příprava projektu

Idea

Myšlenka projektu vznikla před rokem a půl a iniciátorem byl dnes dvacetiletý Jakob Racek rakouský student a bývalý vykonavatel civilní služby v Památníku Terezín, Jacob Racek. Náplní jeho práce byla starost o zahraniční skupiny, které město Terezín navštívily a tyto skupiny doprovázet a vysvětlovat jim historii a současnost Terezína.

Občas se mezi těmito návštěvníky vyskytla i skupina, která vyslovila přání dozvědět se o tematice holocaustu co nejobšírněji a nejpřesněji, mimo rámec klasických prohlídek a návštěvy židovského muzea.

Jednou z nich byla "Netzwerk für Demokratische Kultur z Wurzenu", která s průvodcem Jacobem Rackem a s průvodci z Terezína našla paralelu. Diskuse a rozhovory, dotýkající se minulosti a taky současných neonacistických tendencí, nastínily poměrně rozdílné názory mezi mladými lidmi v Rakousku, Čechách i Německu a tyto rozdíly, které toto seznámení doprovázely pokaždé, při opětovných setkáních v Terezíně i Wurzenu, daly vzniknout nápadu v těchto kontaktech a tématech nadále pokračovat. Skupina mladých lidí ze Saského Wurzenu byla založena právě jako protipól k vzrůstajícím neonacistickým tendencím ve své zemi. Přivítala nápad, zorganizovat společný Workcamp pro mládež, kde by vedle mladých lidí z Německa, Rakouska a Čech, měli být i mladí lidé z Polska.

Při hledání vhodného místa pro tento projekt, bylo díky osobním kontaktům nalezeno nedaleko Terezína sídlící "Kulturní centrum Řehlovice", které celou aktivitu zaštítila jako hostitelská organizace a které se takovými projekty již několik let zabývá a měla též potřebné zázemí pro náročnou mezinárodní akci.

Původně vstoupily do projektu tři sdružení "Netzwerk f. Demokratische Kultur e. V." z německého Wurzenu, "Verein zur Förderung region. kultureller Vielfalt" z rakouského Mitterwegu a za ČR již Vesnice> jmenované Kulturní centrum Řehlovice.

Podařilo se pro projekt též získat i polskou organizaci "Pracownia na rzecz wszystkich istot" z Osvětimy.

Tyto čtyři organizace se rozhodly vytvořit společný tým, který převezme obsahovou a materielní zodpovědnost, zúčastní se přípravy a zajistí hladký průběh realizace projektu na všech úrovních.

Příprava

Fáze přípravy zabrala velké časové období. Komunikace a domluva nejprve probíhala prostřednictvím e-mailů, telefonicky a korespondenčně, přičemž se plánovaly aktivity a cílové ideje projektu, stejně jako se promýšlelo a domlouvalo propojení všech skupin před začátkem vlastní realizace. Později se skupiny sešly přímo na místě statku, kde se seznámily se všemi možnosti ubytování, zázemí a naplánoval se konkrétně, společně s majiteli, rozsah prací, které by byly vhodné v dané době reálně pro prostor uskutečnit.

Týdny dopředu se vybírají zájemci o tento workcamp, dopředu se s nimi konzultuje způsob dopravy, vlastní nápady k idejím a daným tématům campu a také připomínky k workshopům.

 KC Řehlovice  
 Region a příroda  
 Práce pro statek  
 Workshopy  
 Kultura a volný čas  
 Účastníci a koordinátoři  
 Youth / Mládež  
 Závěrečná zpráva  


© designed by WebWorks.cz