Závěrečná zpráva a budoucnost projektu

Závěrečná zpráva

Jako organizátoři jsme se od začátku rozhodli pro relativně otevřený vytvoření programu, které účastníkům nabízí dostatek možností aktivně spoluúčasti na programu.

Od začátku byl obsah programu stanoven, jen jsme účastníky seznámili s těmito základními programovými kameny a poté se každý večer společně stanovoval přesný plán pro příští den. Přitom jsme se pokoušeli na jedné straně splnit dané úkoly a cíle, které jsme si stanovili, na druhé straně jsme chtěli přistoupit na přání a potřeby účastníků. Každé ráno se pak před celou skupinou zopakoval program, který se večer předtím domluvil, abychom si byli jisti, že každý účastník byl správně informován.

Při veškerých bodech programu jsme kladli obzvlášť důraz a význam na to, že nebude docházet k dělení do skupin podle státu, ale tak, aby např. služby v kuchyni měli společně dva účastníci z rozdílných zemí, starali se o přípravu snídaně, večeře, mytí nádobí atd. Tyto služby se měnily denně, aby na každého vyšla řada.

Stejný princip byl zčásti uplatňován i při pracích na statku, takže se skupiny obvykle prostřídávaly na různých stanovištích.

Tato činnost byla vedle workshopů centrálním tématem tohoto projektu.

Jedna z těchto prací sestávala z úklidu a vyčištění prostor bývalého pivovaru, aby tyto místnosti mohly při příštím symposiu sloužit jako další výstavní prostory, tato práce si vyžádala několik dní.

Další část skupiny restaurovala na okraji areálu kus historické zdi z kamene, která jak dříve, tak i dnes, chránila zadní část hospodářských budov od nezvaných hostí Tento kus měřil asi 10 metrů, skupině radil místní zedník v důchodu pan Rakušan, jehož skupina sestávala paradoxně ze dvou Rakušanů. Ještě před několika desítkami let byl celý statek (asi 1 1 Ha ) vydlážděn kameny, které byly v době socialismu zaorány a zarovnány stavebním odpadem. Z pohledu budoucích aktivit zde na statku jsme se rozhodli, vybudovat a zřídit sportovní hřiště, protože chceme veškeré aktivity Poté co byla vybraná plocha a později zorána traktorem, vysbírali jsme trsy trávy a kameny, srovnali půdu. Všechny tyto práce byly prováděny v malých promíchaných skupinách. Takto se účastníci z různých zemí rychleji poznávali, navrhovali své vlastní postupy, hovořilo se anglicky a německy a bylo zajímavé sledovat jednotlivé pracovní úkony, jak se leccos shodovalo a brzy se i zde dostavil úspěch a závěrem po pokropení byl odehrán první zápas ve vybíjené.

Workshopy

Jednou z hlavních součástí projektu se staly volné tvůrčí workshopy, které zatraktivnily pobyt v prostoru a poskytly každému jednotlivci přehled o vlastních schopnostech v konfrontaci s ostatními zahraničními účastníky.

Výtvarně-papírový
Kresby portrétu v plenéru krajiny, vystřihování barevného papíru a tvorba portrétu, vytvoření plastické hlavy portrétovaného z pletiva a polepení papírem, vytvoření keramických rukou.

Keramický
Práce v keramické dílně, lití hrnků a vytvoření návrhu ucha, glazury a asistence při vypalování.

Fotografický
Fotografování na statku, ukázka vyvolání černobílého negativů a fotopapírů, se zaměřením na vlastní vyzkoušení a "ohmatání" si přípravy chemikálií, zvětšování a vše co práce b černé komoře obnáší.

Divadelní
Večerní divadelní hra s vytvořenými hlavami v oknech bývalého pivovaru.

Všechny workshopy naznačily, jaké jsou rozdílné přístupy účastníků k jednotlivým tvůrčím disciplínám, s kterými se setkali poprvé ve svém životě a některým z nich poskytly, vzhledem ke svým jiným schopnostem, zajímavé zážitky.

Velké oblibě se těšily národní večery. Každá národní skupina měla jeden večer možnost představit co nejkreativněji svoji zemi. Nebyly jen představeny speciality národních kuchyní, ale mluvilo se o identitě a ztotožnění s určitými naučenými obrazy a klišé. V tomto okamžiku byli momenty výměny a setkání zvlášť intenzivní.hlavně ambice, které skupiny vyvíjely v kuchyni nám dopřáli si užít kulinářských vrcholů. Abychom poznali nejbližší okolí obce Řehlovice, jsme uspořádali několik pochodů a výlety.

Navštívili jsme malou vesnici Dubičky. Z tamějšího výhledu se nabízí nádherný pohled přes údolí Labe do krajiny Českého Středohoří.

Na přání účastníků byl uspořádán výlet do Drážďan a Prahy. Drážďany nám byly předvedeny německými účastníky, česká skupina zase představila své hlavní město Prahu. Pevným bodem v programu byla exkurze do Terezína. Toto barokní pevnostní město, které bylo používáno národními socialisty jako Gheto a koncentrační tábor pro židovské obyvatelstvo za druhé světové války.

Město dnes skýtá velký počet výstav, které se zabývají historií města. Němečtí a rakouští dobrovolníci Památníku Terezín nás provedli městem a poté nám byl ukázán film a navštíveno muzeum Gheta. Odpoledne byla na programu tzv. Malá Pevnost. Tato sloužila ve světové válce jako vězení pro politické vězně. Pobyt v Terezíně podtrhl význam společné minulosti v pohledu společné budoucnosti.

Ke konci tohoto dvoutýdenního pobytu očekávala účastníky za výborně vykonanou práci odměna ve formě návštěvy rockového festivalu v Litoměřicích a také tam nás následně provedli čeští účastníci městem.

Jedním důležitým bodem programu byli jazykové kurzy. Původně nebyli v programu naplánovány a vznikly z vlastní iniciativy účastníků. Kurzy se obměňovali v češtině, polštině a němčině. Připraveny a prováděny byli kurzy samotnými účastníky.

Ke zpestření byly promítány filmy pod širým nebem, tzv. letní, anebo v bývalém kině, navštívena diskotéka anebo rozdílná sportovní utkání.

Jedním zvlášť zajímavým bodem programu, byla návštěva místní kronikářky. Vyprávěla nám příběh celého statku a o vyhnání Němců Čechy po druhé světové válce. Vyprávění se rozvinulo v dlouhý rozhovor, který trval do pozdních hodin.

Denní program

Středa, 25.7.2001
Účastníci přijížděli během celého dne. Odpoledne jsme všechny provedli areálem, kde byli ještě k vidění výsledky předešlého sympozia. Večer jsme představili obsah programu. První kontakty byli navázány různými společenskými hrami, večeří.

Čtvrtek, 26.7.2001
Dopoledne jsme skupinu seznámili s různými pracemi. Započali jsme s znovu výstavbou staré zdi a vyklízením bývalého pivovaru. Po obědě jsme uvedli workshopy. Účastníci se mohli rozhodnout mezi divadelním a výtvarným workshopem. První den dozníval u táboráku.

Pátek, 27.7.2001
Dopoledne se pokračovalo v započaté práci z předešlého dne. Po obědě jsme si vyšli do 5km vzdálených Dubiček. Po návratu do dvora nám vyprávěla místní kronikářka o dějinách obce v češtině a excelentní němčině.

Sobota, 28.7.2001
Tento den i když sobota se muselo velmi brzy vstávat, vyrazili jsme každý podle volby na výlet, buď do Drážďan nebo Prahy.

Neděle, 29.7.2001
Na denním programu byla práce a workshopy. Večer se uskutečnil první národní večer a to německý, v závěru večera se mohli všichni nechat vystrašit na stezce odvahy, která byla připravena v dlouhých chodbách bývalého pivovaru.

Pondělí, 30.7.2001
I tento den byl vyplněn prací a workshopy. Po obědě se konal první kurz češtiny, kdo chtěl vyjel si na kole do blízké krajiny směrem ke Rtyni. Jeden z rakouských účastníků předvedl žonglování. Večer jsme pod širým nebem sledovali české animované filmy.

Úterý, 31.7.2001
Po práci a obědě se konala první společná hodina němčiny. Probíhající workshopy byly doplněny nabídkou keramiky a fotografie. Část německé a rakouské skupiny si vyjela a vyšla do tradičních Stadic, k památníku Přemysla Oráče, a do stejnojmenné vesnice se středověkým opraveným mostem a jeho pramenem s výbornou vodou. Večer proběhl rakouský národní večer v "Kavárně Temelín".

Středa, 1.8.2001
Celý den byl věnován výletu do Terezína. Po prohlídce bývalého gheta, bylo možno navštívit výstavu v Gheto-muzeu. Odpoledne jsme shlédli Malou Pevnost, bývalé vězení pro politické vězně. Večer byl věnován volné zábavě, deskovým hrám, zahradním šachům, hudbě.

Čtvrtek, 2.8.2001
Dopoledne se pokračovalo v práci: zeď obdivuhodně rostla, na hřišti mizely kameny, odpadky z pivovaru byly tříděny a dokončovalo se vyklizování velké pivovarské místnosti. Poté se vyučovalo polštině, následovaly workshopy: fotografický, výtvarný, večer patřil českému dni a kuchyni.

Pátek, 3.8.2001
Dopoledne se opět pracovalo, neboť vysoké odpolední teploty to neumožňovaly, v pivovaře se ukončilo vyklízení a skupina pak pokračovalo na srovnání budoucího sportovního hřiště. Po workshopech se sedělo u táboráku, pouštěla se hudba, hrál se badminton a petanque.

Sobota, 4.8.2001
V sobotu byl pracovní volný den, dopoledne jsme v Litoměřicích navštívili rockový festival "Severní vítr", při kterém mimo muziku byla i výstava s výtvory blízké umělecké kolonie Mecca. Čeští účastníci nás prováděli historickým centrem města. Po návratu do Řehlovic jsme navštívili místní diskotéku, která měla nebývalý úspěch u polských účastníků.

Neděle, 5.8.2001
Také v neděli v dopoledních hodinách mají účastníci volný čas pro sebe, dodělává se tvorba z workshopů. Probíhá sportovní turnaj v košíkové, kroketu, badmintonu a vybíjené, která se hrála na čerstvě upraveném hřišti. Večer byl v místním kině z vlastní iniciativy promítnut český film s německými titulky: Šašek a královna.

Pondělí, 6.8.2001
Camp mladých "Campanella 2001" se blížil k závěru. Dokončily se práce na zdi a na hřišti a i výtvory z dílen se dodělávaly. Večera se ujali polští účastníci, s polským tancem polonézou a polskými dobrotami a hrami.

Úterý, 7.8.2001
Dopoledne bylo věnováno balení a úklidu. Odpoledne bylo vyplněno přípravou na závěrečný večírek, byly vystaveny obrázky a nainstalovány výtvory z workshopů. Nastudovány dva divadelní kusy. Část svorně připravila slavnostní buffet, část připravila hudební aparatůru, ohniště a všichni se pro tento večer převlékli do masek. Moto večera se stalo: "benátská noc". Poté byla uvedena první hra s názvem "Poslední soud". Po jídle následovala další hra formou noční performance v prostorách pivovaru.

Středa, 8.8.2001
Po společné snídani následoval nespočet smutných rozloučení. Přesto převažovala naděje se co nejrychleji sejít a příští rok zoopakovatt při dalším pokračování Campanelly 2002.

Poslední večer se vedly rozhovory o možném pokračování tohoto projektu v příštím roce.

Přitom přišlo od několika účastníků přání se zúčastnit příštích příprav a organizace. Což bylo plně ve smyslu našeho záměru: zapojit mladé lidi z rozdílných zemí ke společným projektům.

Budoucnost Campanelly se jeví jako dobrá.

Na tomto místě bych chtěl jménem všech zúčastněných poděkovat všem lidem a institucím, kteří přispěli k tomu, aby mohl být tento projekt uskutečněn:

Národní agentura Mládež / Youth

Netzwerk für Demokratische Kultur in Wurzen e.V.: Diana Franke Verein zur Förderung regional-kultureller Vielfalt: Jakob Racek

Kulturní centrum Řehlovice: Zdeněk Kovář, Lenka Holíková Frauke Wetzel, rodina Holíkových, kronikářce Anně Rauerové, Restauraci "U Lípy"

Budoucnost:

Tím, že jsme vstoupili do čtyř národního projektu pro mládež do 25 let a tím, že jsme se zúčastnili žádosti o grant u České národní agentury Mládež a uspěli jsme, jsme se zavázali nejen mladým lidem, kteří se na projektu podíleli, a samotné grantové organizaci, ale také sami sobě a spoustě dalším spolupracovníkům, kteří na přípravě a realizaci pracovali. Nemůžeme se tedy s úspěšným projektem rozloučit jen tak a zapomenout - chceme tedy pokračovat dále a realizovat podobnou aktivitu mimo Českou republiku a tentokrát vybrat lokalitu ve Spolkové republice Německo.
 Idea projektu  
 KC Řehlovice  
 Region a příroda  
 Práce pro statek  
 Workshopy  
 Kultura a volný čas  
 Účastníci a koordinátoři  
 Youth / Mládež  


© designed by WebWorks.cz