Kulturní Centrum Řehlovice

Historie, idea, aktivity Kulturního Centra Řehlovice

Statek Naše občanské sdružení bylo založeno v září 1999, se záměrem pořádat Česko-německé kulturní a společenské akce, jako jsou sympozia, studijně výměnné a poznávací zájezdy, výstavy, literární setkání, přednášky, divadelní a filmová představení.

Chceme se s našimi aktivitami obracet do budoucna i na všechny evropské země, i když v první fázi se soustředíme na projekty Česko-německé, neboť oblast bývalých Sudet nás k tomu, vzhledem k poloze působnosti, přímo vybízí. Cítíme zde velmi silně, že ve vztazích obou dříve blízkých identit, převládají stále předsudky a více či méně se problémy s komunikací a zpětnému přiblížení přesouvají na neurčito, do budoucnosti.

Statek Na prvním místě našich úspěchů u nás proto nestojí zájem médií, kteří o nás téměř pravidelně informují (Česká televize, MF Dnes, Český rozhlas nebo regionální tisk), i když nás to samozřejmě těší a je nám jasné, že v rámci všech aktivit jsou pro další činnost kulturního centra nutností. Především nás ale zajímá úspěch projektu samotného a později vznik mezilidských, česko-německých a dalších přátelství a kontaktů, která potom následně vzniknou a oživují i v budoucnosti, neplánovanými setkáními u nás na statku, nové a nové projekty. V těchto přirozených věcech, které se odehrávají již mimo náš zásah, vidíme jádro úspěchu a naší snahy, nenásilně a trvale, prostřednictvím kultury, přiblížit mladé lidi k sobě navzájem a probudit jejich přirozený instinkt po poznání, kamarádství a kontinuitu v regionu, Čechách i v Evropě. Pomůžeme-li aspoň malou měrou k tomu, že se tito mladí návštěvníci ze sousedních zemí budou v obci Řehlovice, brát jako přirozená součást dnešní doby, a budou-li se oni cítit také tak, budeme vědět, že jdeme správnou cestou.

Statek Většinu projektů soustřeďujeme přímo na bývalý poplužní statek pánů z Bělé, kde zajišťujeme ubytování, stravování, dokonalé zázemí pro kulturu, výtvarné a společenské akce, a jeho rozlehlý prostor se přímo vybízí k výstavám, vernisážím a pro možné setkávání veřejnosti s médii, zúčastněnými umělci a autory. Vyvrcholením každého sympozia a ostatních akcí, jsou výstavy a slavnostní vernisáže, kterých se může zúčastnit veřejnost a bývají hojně navštěvovány z Čech i zahraničí. Občas nás navštíví i významný host , jako tomu bylo v minulých ročnících, kdy nás navštívil například ministr kultury P. Dostál, kníže K. Schwarzenberg a jiní. V závěru hlavních aktivit pravidelně vystupují s divadelním představením herci Činoherního studia z Ústí nad Labem.

Personálie

Dipl.Des. Lenka Holíková, jednatel
(keramička), Řehlovice 403 13, Na Statku 20, 047/518 71 75

Ak. malíř Svatopluk Klimeš, člen správní rady
(malíř, zástupce děkana), Praha 10, Korunní 80, 224 250 213

Zdeněk Kovář, člen správní rady
(fotograf), Praha 7, Osadní 26, 283 871 668

Zdeňka Holíková, člen správní rady
(účetní), Ústí nad Labem, Železničářská 14, 047/553 21 54

Seznam uskutečněných a plánovaných projektů: 1999-2001

  1999
 1. 5/99 "Leží Čechy u moře?", 1.část čs.-něm. Týdenního projektu se studenty, po stopách německých romantiků v českém středohoří (s Evrop.Centrem Meissen).
 2. 7/99 I.Čs.-něm. Výtvarné sympozium Labe-Elbe, Doteky '99 Hlavní, desetidenní výtvarný projekt roku 1999, kterého se zúčastnilo 20 výtvarníků z Čech, Německa a Rakouska na statku v Řehlovicích (se Sukus Praha)
 3. 8/99 "Hledání pokladu" ozdravný tábor německých dětí z Düsseldorfu (14 dní) v Řehlovicích.
 4. 8-9/99 "Dobrodružství Labe" Mělník - Meissen s pobytem na statku v Řehlovicích s (Facette Dresden).
 5. 10/99 "Doteky ´99" Výstava na zámku Trmice, měsíční výstava vybraných prací ze sympozia (se Sukus Praha).
 6. 10/99 "Liegt Böhmen am Meer?", 2.část čs.-něm. Týdenního projektu se studenty, po stopách německých romantiků Meissen-Dresden (s Evr.Centrem Meissen).

  2000

 7. 4/00 "Soustředění divadla K.H.Máchy Litoměřice", organizace a ubytování v Řehlovicích.
 8. 5/00 "Porta Bohemica 2000 " 1.Čs.-něm. Výtvarné sympozium studentů vys.uměl. škol v Řehlovicích.
 9. 6/00 "Literární víkend", víkend autorského čtení, překladů a hostů v Řehlovicích.
 10. 7/00 "II.Čs.-něm. Výtvarné sympozium Labe-Elbe, Proudění 2000" Hlavní, desetidenní výtvarný projekt roku, zúčastněných 24 výtvarníků z Čech, Německa a Rakouska v Řehlovicích na statku (s facette E.v. Dresden)
 11. 8/00 "Proudění 2000", výstava v Litoměřicích (Galerie ve dvoře), paralelní doprovodná výstava, uskutečněná v nejstarším dochovaném měšťanském domě Litoměřicka.
 12. 9/00 "Fotographishe woche" , týdenní fotografický seminář (architektura), pro 20 studentů středních škol (10+10) v Míšni I. část (Evr. Centrum Meissen).
 13. 10/00 "České dny 2000", týdenní workshop v rámci společenského a kulturního projektu představující českou kulturu v Drážďanech, 12 účastníků letního sympozia+měsíční výstava v Ammonhofu (s Facette Dresden).
 14. 11/00 "Foto víkend" II. část čtyřdenního fotografického semináře (portrét), pro 15 studentů středních škol v Řehlovicích.

  2001

 15. 17.-22.4. "Foto týden" , III. a závěrečná část fotografického semináře /krajina/, pro 15 studentů středních škol v Řehlovicích.
 16. 4.-9.5. "Porta Bohemica" , II.ročník výtvarného sympozia pro české a německé studenty vys. uměl. škol z v Řehlovicích.
 17. 14.-27.5. "Malířský plenér", čtrnáctidenní pobyt vysokoškolských studentů z Drážďan (Hochschule fur bildende Kunst, Dresden).
 18. 30.6. "Živá hudba&němý film" , organizace hudebně-filmového projektu se skupinou Field Hamburk v pražském multimediálním klubu MeetFactory.
 19. 13.-22.7. 2001 III.Čs.-něm. výtvarné sympozium "Proudění 2001" hlavní, desetidenní projekt roku 2001, 34 výtvarníků z Čech, Německa a Rakouska na statku v Řehlovicích. (s UJEP Ústí n/L.)
 20. 27.7-8.8. CAMPANELLA 2001, čtyřnárodní projekt pro 4x7 mladých lidí, s workshopy a prací pro kulturní statek (Čechy, Rakousko, Německo, Polsko).
 21. 26.10.-3.11. "České dny 2001", týdenní workshosp, v rámci dnů české kultury v Drážďanech, 12 českých a německých výtvarníků z letního sympozia v komplexu Ammonhof Dresden.

  Plánované akce na rok 2002

 22. 3-5/ ….Radobýl-Radobeul 1.-7.4.2002 /Čs.-něm. putovní a poznávací fotoseminář pro -náctileté./
 23. 5/2002… III.výtvarný plenér Porta Bohemica, výtvarný projekt
 24. 5-9/2002….. Mezi Drážďany a Prahou společný Česko-italsko-německý projekt workshopů, performancí, divadla, výtvarna a výstav.
 25. 6/2002… " 64 polí" šachový turnaj pro mládež /utkání a turnaj mezi českou a německou šachovou mládeží
 26. 7/2002 … Proudění 2002 /4 ročník Čs.-něm. výtvarného sympozia profesionálů/
 27. 8/2002 CAMPANELLA/ 2.ročník čtyřnárodního projektu v S.R.N.
 28. 10-11/2002…. České dny 2002, další ročník výtvarného workshopu v Drážďanech
 Idea projektu  
 Region a příroda  
 Práce pro statek  
 Workshopy  
 Kultura a volný čas  
 Účastníci a koordinátoři  
 Youth / Mládež  
 Závěrečná zpráva  


© designed by WebWorks.cz