Region a příroda

Krajina kolem Řehlovic Obec Řehlovice se nachází 10 km severozápadně od Ústí nad Labem, na samém kraji Chráněné krajinné oblasti Českého středohoří, poblíž její nejvyšší hory Milešovky a na dosah blízkých Krušných hor. Jen pár minut od obce se nachází kulturní památka Čech číslo 1, Stadice, údajné to rodiště Přemysla Oráče, a jeho památník, kde došlo k setkání vyslanců kněžny Libuše s Přemyslem. Několik kilometrů směrem k Labi se nachází tzv. Porta Bohemica, brána do Čech, a směrem na západ, dříve světoznámé lázně Teplice v Čechách, které se opět dostávají do povědomí lázeňské a turistické veřejnosti z domova i světa.

 Idea projektu  
 KC Řehlovice  
 Práce pro statek  
 Workshopy  
 Kultura a volný čas  
 Účastníci a koordinátoři  
 Youth / Mládež  
 Závěrečná zpráva  


© designed by WebWorks.cz